• 01

ค้นหา

บริการของ สพฐ.

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[6,055] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ณ...
เปิด[73] เมื่อ 25/06/16
กระทรวงศึกษาธิการ เดินหน้าติดตามตรวจเยี่ยม ครูตู้สัญจรภาคเหนือ จ. เชียงใหม่
เปิด[86] เมื่อ 24/06/16
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์...
เปิด[234] เมื่อ 18/06/16

สพป.สิงห์บุรี อบรมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศ Work shop โรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 1
เปิด[11] เมื่อ 26/06/16
สพป.สิงห์บุรี อบรมครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การสอนอ่านเขียนแบบแจกลูกสะกดคำ...
เปิด[9] เมื่อ 25/06/16
สพฐ.ติดตาม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เปิด[73] เมื่อ 24/06/16
การประชุม “การเสวนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค”
เปิด[8] เมื่อ 25/06/16
จ.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้คำขวัญ "ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด"...
เปิด[11] เมื่อ 24/06/16
ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง
เปิด[52] เมื่อ 24/06/16
สพป.นครพนม เขต ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครพนม(วิทยฐานะ)
เปิด[5] เมื่อ 27/06/16
สพม.๒๙ ประชุมชี้แจงการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญและสิทธิประโยชน์ผู้จะเกษียณอายุราชการ
เปิด[8] เมื่อ 27/06/16
เรียนรู้จากครู D A R E
เปิด[6] เมื่อ 27/06/16
หนองคาย 1 จัดค่ายทักษะชีวิต "ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังของเด็กและเยาวชน"
เปิด[5] เมื่อ 27/06/16
ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
เปิด[5] เมื่อ 27/06/16
สพม.เขต 33 ปฏิวัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ (สิรินธร)
เปิด[8] เมื่อ 26/06/16
สพป.ระยอง เขต 1 ร่วมโครงการโรงเรียนปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี"ประจำปี2559
เปิด[14] เมื่อ 25/06/16
สพป.จันทบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
เปิด[10] เมื่อ 24/06/16
สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ
เปิด[50] เมื่อ 24/06/16
สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เปิด[13] เมื่อ 24/06/16
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2559
เปิด[10] เมื่อ 24/06/16
ประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ครั้งที่2/2559
เปิด[64] เมื่อ 23/06/16
คณะข้าราชการ สพป.ชุมพร เขต 1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2559
เปิด[6] เมื่อ 26/06/16
สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชุมพร (พ.ศ. 2560 - 2564)
เปิด[9] เมื่อ 25/06/16
พัทลุง ๑ ประชุมเตรียมความรับการตรวจ ติดตามฯ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิด[13] เมื่อ 24/06/16
สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัยโครงการสร้างเสริมประสบการณ์เด็กปฐมวัยคิดได้ ทำเป็น
เปิด[8] เมื่อ 25/06/16
สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔ มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
เปิด[14] เมื่อ 25/06/16
สสวท. จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2559 “โลกแห่งการสื่อสาร” ให้โอกาสเด็กปฐมวัย จ.สตูล
เปิด[8] เมื่อ 24/06/16
สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เปิด[5] เมื่อ 27/06/16
ผอ.สพป.น่าน เขต 2 ผู้บริหารในสังกัดร่วมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เปิด[11] เมื่อ 26/06/16
) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิจัยทดลองแนวปฏิบัติการ...
เปิด[9] เมื่อ 25/06/16
สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
เปิด[10] เมื่อ 26/06/16
สพป.พิษณุโลก เขต 2 สอบครูธุรการโรงเรียน
เปิด[13] เมื่อ 26/06/16
สพฐ.ร่วมกับ สพม.34 ประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เปิด[16] เมื่อ 25/06/16

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐ 23 มิถุนายน 2559 อ่าน(196) jindv3
งาน Eco - Products International Fair 2016 (EPIF 2016) 07 มิถุนายน 2559 อ่าน(307) suchart

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น...
เปิด[442]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์...
เปิด[634]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -...
เปิด[917]
10 พฤษภาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2...
เปิด[1,866]
04 เมษายน 2559

โครงการดีเด่น

โครงการ "รัก...เพียงหลวง โรงเรียนแห่งการให้” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ชุด “ เพียงหลวง โรงเรียนนางฟ้าผู้ให้”...
เปิด[314] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง ได้รับมอบป้ายรับรอง อย.น้อยระดับดีเยี่ยม ประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)...
เปิด[154] 17 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

....นักเรียนรางวัลพระราชทาน เป็นรางวัลอันเป็นเกียรติยศอันสูงสุดในชีวิตการศึกษาเล่าเรียน...
เปิด[75] 22 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
แสดงความยินดีนักเรียน ร.ร.วัดพระมหาธาตุ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๑ ชนะเลิศเพลงบอกเยาวชนรับโล่พระราชทาน และรางวัลรองชนะเลิศ...
เปิด[327] 09 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[168,447] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2558...
เปิด[1,391] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[1,712] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย...
เปิด[2,477] 27 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2...
เปิด[481] 19 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
สพป.นครราชสีมา เขต ๗ ขอแนะนำประวัติและผลงานของผู้อำนวยการเชี่ยวชาญคนแรกของเขตพื้นที่การศึกษาคือ นายพรศักดิ์ ค้าขาย....
เปิด[1,951] 03 มีนาคม 2559 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางคำภู สีหะวงศ์ เกิดวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ 2505 อายุ 54ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด...
เปิด[923] 11 เมษายน 2559 อ่านต่อ
นางนุชรี ศิริสุวรรณ อายุ 39 ปี สำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุด ปริญญาตรี วุฒิการศึกษา วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)...
เปิด[1,078] 10 เมษายน 2559 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

ขอเชิญรับชม VDO Clip : English Boot Camp ที่กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอ ในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2559 https://...
เปิด[216] 08 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
ยอมรับแบบไม่อายครับผมเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่สุดแสนจะโลว์เทค จัดลำดับตนเองอยู่ในประเภทต่ำสิบ ถ้านับร้อยนะครับ...
เปิด[234] 07 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
Project Play and Learn ขุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เปิด[51] 24 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
“ Jump in the Earth “ เป็นหนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์ที่เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา...
เปิด[361] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

พิชิตเขาช้างเผือก ครั้งหนึ่งในชีวิต...ที่คุณต้องมา กาญจนบุรีแดนสวรรค์ตะวันตก....เขาช้างเผือก...
เปิด[391] 24 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
มารู้จักกับปลาทูแม่กลอง : บุคลิกภาพของปลาทูแม่กลอง คนทั้งประเทศรู้จัก “ปลาทูแม่กลอง” ในรูปของปลาทูนึ่งในเข่งเล็ก...
เปิด[3,097] 23 กันยายน 2558 อ่านต่อ
งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส(ถนนคนเดิน) ระยอง พ.ค. 59...เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต...
เปิด[312] 13 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
กรมทรัพย์สินทางป้ญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชมภาพยนต์แอนนิเมชั่น เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...
เปิด[3,221] 14 สิงหาคม 2558 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา ป.โท ป.เอก 26 พฤษภาคม 2559 อ่าน(475) Anonymous
อ่านทั้งหมด
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[3,281]
20 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[1,780]
24 มีนาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[917]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[3,765]
15 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[2,713]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[3,857]
07 มกราคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[4,003]
22 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[3,256]
18 มกราคม 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[4,318]
08 ธันวาคม 2558
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[3,668]
21 ธันวาคม 2558
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[442]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[4,266]
14 ธันวาคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[634]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[3,038]
20 มกราคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[4,032]
22 ธันวาคม 2558
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[4,161]
17 ธันวาคม 2558
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[4,033]
04 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[1,866]
04 เมษายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[2,309]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[4,554]
02 ธันวาคม 2558