• 01

ค้นหา

บริการของ สพฐ.

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวสอบบรรจุครูู-ผู้บริหาร

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[6,946] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในการเปิดโครงการ“สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ตามแนวพระราชดำริ...
เปิด[41] เมื่อ 30/08/16
สพฐ.จัดประชุมนำเสนอแผนงานบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
เปิด[143] เมื่อ 27/08/16
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ...
เปิด[145] เมื่อ 26/08/16

การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา
เปิด[361] เมื่อ 10/08/16
สพป.ปข.2 อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.น้อย และคณะกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ.ชุมชน...
เปิด[7] เมื่อ 30/08/16
เปิดโครงการค่ายทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม
เปิด[14] เมื่อ 30/08/16
สพฐ.“เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านการบริหาร จัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย”
เปิด[50] เมื่อ 30/08/16
สพป.ปข.2 ประชุมชี้แจงและสร้างความตระหนักการดำเนินการด้านการจัดการขยะในโรงเรียน...
เปิด[7] เมื่อ 30/08/16
ลพบุรี 1 ประชุมชี้แจงการดำเนินการศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกลระดับภูมิภาค ภาค 2 ครั้งที่...
เปิด[15] เมื่อ 30/08/16
มอบเกียรติบัตรในการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2558 สพป.อำนาจเจริญ
เปิด[4] เมื่อ 30/08/16
(สพม. 28) ศรีสะเกษ - ยโสธร) จัดโครงการ (Zero Waste School)
เปิด[55] เมื่อ 30/08/16
โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมผู้เรียนด้านทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑
เปิด[71] เมื่อ 29/08/16
บุรีรัมย์ เขต ๓ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในการสร้างวินัยทางการเงิน
เปิด[26] เมื่อ 30/08/16
สพป.ขอนแก่น เขต 5 ร่วมประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เปิด[21] เมื่อ 29/08/16
สพป.อำนาจเจริญประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิด[35] เมื่อ 29/08/16
สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินผลโครงการคูปองพัฒนาครู
เปิด[18] เมื่อ 30/08/16
“วิพิธทัศนา”
เปิด[30] เมื่อ 29/08/16
สพป.ชลบุรี เขต 3 จัดการแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ (English Debate)
เปิด[57] เมื่อ 26/08/16
สพป.ระยอง เขต 1 ประเมินสถานศึกษาพอเพียงชุดที่ 1
เปิด[34] เมื่อ 29/08/16
สพป.ระยอง เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.สมุทรสาคร ด้วย "กีฬากระชับมิตร"
เปิด[30] เมื่อ 28/08/16
สพม.6 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรครูสุขศึกษาและพลศึกษา
เปิด[70] เมื่อ 26/08/16
สพป.ชุมพร เขต 1 จัดโครงการ "ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชน"
เปิด[13] เมื่อ 30/08/16
สพป.นราธิวาส เขต 1...
เปิด[36] เมื่อ 29/08/16
สพป.นศ.2 อบรมพัฒนาให้ความรู้โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School
เปิด[155] เมื่อ 26/08/16
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร สพป.ชุมพร เขต 1 ประจำปี 2559
เปิด[16] เมื่อ 30/08/16
ชุมทางเกมส์'59 กีฬาสานสัมพันธ์ 5 เขตพื้นที่การศึกษาฯ นครศรีธรรมราช
เปิด[44] เมื่อ 29/08/16
สพฐ.ติดตามผลการบริหารจัดการของ สพป.พัทลุง เขต 1
เปิด[60] เมื่อ 26/08/16
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาครูผู้สอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้...
เปิด[4] เมื่อ 30/08/16
สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา
เปิด[9] เมื่อ 30/08/16
สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าร่วมเสวนาการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
เปิด[21] เมื่อ 30/08/16
สพป.พิษณุโลก เขต 3 เคารพธงชาติ
เปิด[6] เมื่อ 30/08/16
แม่ฮ่องสอน เขต ๑ จัดอบรมครูสุขศึกษาและพลศึกษา ในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตในสถานศึกษา
เปิด[12] เมื่อ 30/08/16
นิทรรศการฯ คูปองพัฒนาครู สพม.เขต ๓๕
เปิด[38] เมื่อ 30/08/16

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น...
เปิด[1,935]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์...
เปิด[2,037]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -...
เปิด[2,261]
10 พฤษภาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2...
เปิด[3,442]
04 เมษายน 2559

โครงการดีเด่น

โครงการ "รัก...เพียงหลวง โรงเรียนแห่งการให้” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ชุด “ เพียงหลวง โรงเรียนนางฟ้าผู้ให้”...
เปิด[979] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
ประกาศ สพฐ.เรื่อง การประกวดผลงานด้าน ICTเพื่อการเรียนการสอน ปี 2559 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท 1. ประกวดสื่อประเภท Video Clip...
เปิด[309] 08 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

++++++สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย...
เปิด[42] 28 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ
***สุดยอดเด็กไทยคว้าแชมป์หุ่นยนต์นานาชาติ 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง พร้อมรางวัล Performant Award...
เปิด[64] 27 สิงหาคม 2559 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[169,755] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2558...
เปิด[2,163] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[2,621] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย...
เปิด[3,141] 27 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ดร.ปรีดา พ่วงกิ่ม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่งแย้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
เปิด[849] 08 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2...
เปิด[1,225] 19 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

   นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์เกิดวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2502  ปัจจุบันอายุ  57 ปี...
เปิด[600] 12 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางคำภู สีหะวงศ์ เกิดวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ 2505 อายุ 54ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด...
เปิด[1,697] 11 เมษายน 2559 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

ขอเชิญรับชม VDO Clip : English Boot Camp ที่กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอ ในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2559 https://...
เปิด[864] 08 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
ยอมรับแบบไม่อายครับผมเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่สุดแสนจะโลว์เทค จัดลำดับตนเองอยู่ในประเภทต่ำสิบ ถ้านับร้อยนะครับ...
เปิด[910] 07 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
Project Play and Learn ขุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เปิด[964] 24 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
”Jump in the Earth” หนังสือพิมพ์วิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งแจกจ่ายฟรีสำหรับนักเรียนประถมศึกษาเอเชีย..“ Jump in the Earth “...
เปิด[811] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขอเชิญชมมิวสิควิดีโอ เพลง : ดีใจได้เรียนฟรี (...
เปิด[433] 26 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส(ถนนคนเดิน) ระยอง พ.ค. 59...เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต...
เปิด[801] 13 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
พิชิตเขาช้างเผือก ครั้งหนึ่งในชีวิต...ที่คุณต้องมา กาญจนบุรีแดนสวรรค์ตะวันตก....เขาช้างเผือก...
เปิด[1,012] 24 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
มารู้จักกับปลาทูแม่กลอง : บุคลิกภาพของปลาทูแม่กลอง คนทั้งประเทศรู้จัก “ปลาทูแม่กลอง” ในรูปของปลาทูนึ่งในเข่งเล็ก...
เปิด[3,811] 23 กันยายน 2558 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

scelga Abercrombie & fitch - presa thawy maniera 29 สิงหาคม 2559 อ่าน(14) Anonymous
(SUB-ENG) WATCH Me Before 2016 Online Free Full movies HD 05 สิงหาคม 2559 อ่าน(274) Anonymous
เชิญชวนยื่นเสนอราคา 25 กรกฎาคม 2559 อ่าน(339) Anonymous
อ่านทั้งหมด
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[4,915]
15 ธันวาคม 2558
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[5,104]
22 ธันวาคม 2558
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[1,935]
10 มิถุนายน 2559
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[5,515]
08 ธันวาคม 2558
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[5,200]
04 ธันวาคม 2558
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[3,741]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[5,535]
14 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[4,203]
20 มกราคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[5,335]
22 ธันวาคม 2558
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[4,482]
18 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[2,941]
24 มีนาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[3,952]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[5,776]
02 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[4,516]
20 มกราคม 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[5,395]
17 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[3,442]
04 เมษายน 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[4,822]
21 ธันวาคม 2558
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[2,261]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[2,037]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[5,218]
07 มกราคม 2559