• 01

ค้นหา

บริการของ สพฐ.

ระบบรายงานกิจกรรม SP2

ข่าวย้ายผู้บริหาร

บันทึกความทรงจำ

แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอณุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
1 การใหบริการตรวจสอบวุฒิการศึกษา
2... อ่านต่อ
เปิด[6,469] เมื่อ 2015-07-23 12:43

สำหรับสมาชิก

sanookguru


สหวิชา ดอท คอม

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เลขาธิการ กพฐ....
เปิด[29] เมื่อ 27/07/16
เทสโก้ โลตัส ส่งมอบรองเท้าโครงการพาน้องไปโรงเรียนปี 4 ให้แก่ สพฐ.
เปิด[47] เมื่อ 26/07/16
เลขาธิการ กพฐ.พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด สพฐ.ร่วมพิธีบวงสรวง...
เปิด[82] เมื่อ 25/07/16

สพป.สิงห์บุรี...
เปิด[7] เมื่อ 27/07/16
“โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” ตรวจ รักษาฟันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนในจังหวัดนครปฐม ณ...
เปิด[17] เมื่อ 27/07/16
สพป.สิงห์บุรี สร้างเครือข่ายการนิเทศเพื่อพัฒนาครูรูปแบบถึงครู ร่วมคิด พาทำ
เปิด[16] เมื่อ 27/07/16
สพฐ.ติดตามผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ สพป.ราชบุรี เขต 2
เปิด[8] เมื่อ 27/07/16
สพป.ปข. 2 ประชุมคณะทำงานตรวจต้นฉบับการจัดทำคู่มือครูพระราชทานฯ
เปิด[16] เมื่อ 27/07/16
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติธรรม
เปิด[14] เมื่อ 27/07/16
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา...
เปิด[11] เมื่อ 27/07/16
สพป.ยโสธร เขต ๒ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร
เปิด[7] เมื่อ 27/07/16
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ระดมทุนสร้างห้องน้ำเพื่อเธอ จากใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เปิด[12] เมื่อ 27/07/16
สพป.ขอนแก่น เขต 5 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศโรงเรียนประชารัฐ
เปิด[17] เมื่อ 27/07/16
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2559
เปิด[17] เมื่อ 27/07/16
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ประชุมการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
เปิด[16] เมื่อ 27/07/16
สพป.ระยอง เขต 1 นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนคณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ของ สพป....
เปิด[16] เมื่อ 27/07/16
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษา
เปิด[13] เมื่อ 26/07/16
สพป.ชบ.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการประเมินผลงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์...
เปิด[45] เมื่อ 25/07/16
กาแฟสัญจร จังหวัดจันทบุรี
เปิด[12] เมื่อ 26/07/16
สพป.ระยอง เขต 1 นำคณะศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนคณภาพการศึกษาสู่ศตวรรษที่ 21 ของ สพป....
เปิด[35] เมื่อ 26/07/16
พิธีมอบเครื่องสีข้าวและอุปกรณ์การศึกษา
เปิด[44] เมื่อ 25/07/16
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 มอบรางวัลการประกวด Best Practices ร.ร.ดีประจำตำบล
เปิด[12] เมื่อ 27/07/16
พัทลุง 1 ชูแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพ
เปิด[14] เมื่อ 27/07/16
ผอ.พบปะเพื่อนครู กลุ่มธารามิตร
เปิด[10] เมื่อ 26/07/16
สพฐ. ติดตามการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2559 เชิงประจักษ์
เปิด[9] เมื่อ 27/07/16
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง
เปิด[15] เมื่อ 27/07/16
สพป.ภูเก็ต...
เปิด[14] เมื่อ 26/07/16
ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัด
เปิด[14] เมื่อ 27/07/16
สพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตของสพป.ลำพูน เขต 2
เปิด[12] เมื่อ 27/07/16
ผอ.สพม.34 รับเกียรติบัตรค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย O -net ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3...
เปิด[15] เมื่อ 27/07/16
อุตรดิตถ์ประชุม กศจ.ครั้งที่ 4/2559
เปิด[7] เมื่อ 27/07/16
สพม.34 อบรมโครงการ 1 โรงเรียน 1 ธุรกิจ อย่างมีคุณธรรม
เปิด[15] เมื่อ 27/07/16
สนง.ศธจ.พิษณุโลก ประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
เปิด[10] เมื่อ 27/07/16

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

การพัฒนาครูโรงเรียนประชารัฐ 23 มิถุนายน 2559 อ่าน(1,062) jindv3

แนะนำผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น...
เปิด[1,128]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์...
เปิด[1,282]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -...
เปิด[1,526]
10 พฤษภาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2...
เปิด[2,610]
04 เมษายน 2559

โครงการดีเด่น

โครงการ "รัก...เพียงหลวง โรงเรียนแห่งการให้” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ชุด “ เพียงหลวง โรงเรียนนางฟ้าผู้ให้”...
เปิด[634] 02 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
โรงเรียนไตรภูมิวิทยา เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑...
เปิด[43] 26 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ

นักเรียนดีเด่น

โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18...
เปิด[253] 01 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
เด็กหญิงจิรภัทร ประทุม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง...
เปิด[312] 30 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ

ข่าวการศึกษา

ดาวน์โหลด หนังสือ 6 เล่ม หนังสือ การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน แบ่งเป็น 13 ไฟล์...
เปิด[169,030] 08 มีนาคม 2555 อ่านต่อ
สำนักการคลังและสินทรัพย์ สพฐ. ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีต้นทุนผลผลิตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2558...
เปิด[1,717] 29 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ
Download เอกสาร " แนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน " ของ...
เปิด[2,151] 14 มีนาคม 2559 อ่านต่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย ตามโครงการภาคีเครือข่ายสร้างเสริมปัญญาด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สภานิติบัญญัติไทย...
เปิด[2,782] 27 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

ดร.ปรีดา พ่วงกิ่ม ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่งแย้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...
เปิด[328] 08 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2...
เปิด[837] 19 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ

ครูดีในดวงใจ

   นายณรงค์ แช่มประสิทธิ์เกิดวันที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2502  ปัจจุบันอายุ  57 ปี...
เปิด[215] 12 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางคำภู สีหะวงศ์ เกิดวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ 2505 อายุ 54ปี วุฒิการศึกษาสูงสุด...
เปิด[1,280] 11 เมษายน 2559 อ่านต่อ

บทความ สาระน่ารู้

ขอเชิญรับชม VDO Clip : English Boot Camp ที่กระทรวงศึกษาธิการนำเสนอ ในที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2559 https://...
เปิด[519] 08 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
Project Play and Learn ขุดสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
เปิด[449] 24 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตภาพยนตร์สั้น”...
เปิด[264] 30 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ
ยอมรับแบบไม่อายครับผมเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่สุดแสนจะโลว์เทค จัดลำดับตนเองอยู่ในประเภทต่ำสิบ ถ้านับร้อยนะครับ...
เปิด[554] 07 มิถุนายน 2559 อ่านต่อ

แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว

คณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ขอเชิญชมมิวสิควิดีโอ เพลง : ดีใจได้เรียนฟรี (...
เปิด[33] 26 กรกฎาคม 2559 อ่านต่อ
งานมหกรรมอาหารและของดีเมืองประแส(ถนนคนเดิน) ระยอง พ.ค. 59...เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2559 นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต...
เปิด[538] 13 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
พิชิตเขาช้างเผือก ครั้งหนึ่งในชีวิต...ที่คุณต้องมา กาญจนบุรีแดนสวรรค์ตะวันตก....เขาช้างเผือก...
เปิด[678] 24 พฤษภาคม 2559 อ่านต่อ
มารู้จักกับปลาทูแม่กลอง : บุคลิกภาพของปลาทูแม่กลอง คนทั้งประเทศรู้จัก “ปลาทูแม่กลอง” ในรูปของปลาทูนึ่งในเข่งเล็ก...
เปิด[3,435] 23 กันยายน 2558 อ่านต่อ

เรื่องแจ้งจากเว็บมาสเตอร์

เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์

เชิญชวนยื่นเสนอราคา 25 กรกฎาคม 2559 อ่าน(30) Anonymous
ระบบ DMC เข้าใช้งานไม่ได้ครับ 24 กรกฎาคม 2559 อ่าน(40) Anonymous
อ่านทั้งหมด
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[3,847]
20 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[1,526]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติ ชื่อ – สกุล นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 33 วิทยฐา
เปิด[4,847]
14 ธันวาคม 2558
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[4,598]
22 ธันวาคม 2558
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[2,320]
24 มีนาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[1,282]
31 พฤษภาคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[3,834]
18 มกราคม 2559
นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 วัน เดือน ปีเกิด : 29 มิถุนายน 2508 ภูมิลาเนาเดิม
เปิด[5,124]
02 ธันวาคม 2558
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมือง
เปิด[4,892]
08 ธันวาคม 2558
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[2,610]
04 เมษายน 2559
นายธนัญชัย สายสุด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รับเงินเดือน อันดับ คศ. 4 อัตราเ
เปิด[4,730]
17 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[4,446]
07 มกราคม 2559
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ วันเดือนปีเกิด วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ที่อยู่ปัจจุบัน ๓๙
เปิด[4,562]
04 ธันวาคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[3,286]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[1,128]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติ 1. ชื่อ นายชาญชัย รสจันทร์ โทรศัพท์ 081-2668489 2. เกิดวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2501 3. ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบั
เปิด[4,272]
15 ธันวาคม 2558
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[2,871]
29 กุมภาพันธ์ 2559
“จริงใจ จริงจัง สร้างฝันให้เป็นจริง” เป็นคติในการทำงานของนายตั้ง อสิพงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ คนปัจจุบัน *นายตั้ง อสิพงษ์ เกิดวันที่
เปิด[4,191]
21 ธันวาคม 2558
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[4,498]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[3,579]
20 มกราคม 2559